Ingressbilde til veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov

Ny veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov

05. desember 2017

Helsedirektoratet har utviklet en veileder for oppfølging av pasienter og brukere med store og sammensatte behov for helse- og omsorgstjenester.

Veileder for pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

13. januar 2017

Helsedirektoratet har publisert Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av pasienten eller brukerens diagnose, og inkluderer eldre, voksne, barn og ungdom som pårørende.

Bilde av en voksen mann og en ung gutt med Down syndrom som ser på hverandre og smiler bredt

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten - Høring

28. juni 2016

Høring om Helsedirektoratets arbeid med veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten er ute nå.

pårørende

Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Pårørende – En ressurs

30. mars 2016

Pårørende – En ressurs er en veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester. Veilederen tar utgangspunkt i at den enkelte pårørende har ulike roller, både i forhold til den som er syk og i forhold til helsevesenet. 

Omslagsbilde til Nasjonal veileder – Pasienter med CFS/ME

Nasjonal veileder – Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg

30. mars 2016

CFS/ME er en sykdom som rammer i ulik grad og er uten kjent årsak. Hovedsymptomet er langvarig utmattelse.

Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen

Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen

29. mars 2016

Målet med dette temaheftet er å gi inspirasjon i arbeidet med å legge til rette for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagene.

Berit Roald

Fra eldst til yngst

29. mars 2016

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet veilederen "Fra eldst til yngst" - om samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Veilederen har som mål å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole og skape en god overgang for barn når de begynner på skolen. Veilederen sendes til alle landets kommuner, skoler og barnehager.

prioriteringsveileder

Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten - Prioriteringsveileder

29. mars 2016

Beslutningsstøtte for dem som vurderer henvisninger til spesialisthelsetjenesten. Veilederen gir råd om tildeling av rettighetsstatus og om maksimumsfrist for de pasientene som tildeles «rett til nødvendig helsehjelp».

Veileder for kommunale frisklivsentraler

Veileder for kommunale frisklivsentraler

29. mars 2016

Frisklivssentraler er en ny helse- og omsorgstjeneste i vekst. For å gi kommunene et godt verktøy for etablering, drift og videre utvikling av dette viktige arbeidet er veilederen revidert.