Ungdom 13-18

Pubertet, oppvekst, opprør og løsrivelse

Tips en venn Skriv ut

Naturlige prosesser som enhver ungdom skal gjennom. Hvordan passer nedsatt funksjonsevne  inn her?

Hvilke utfordringer vil vi møte, og hvordan møte disse? Hvilke spørsmål må vi besvare, og på hvilken måte?

Vi skal prøve finne noen av svarene her.