Undervisning NORD universitet

Undervisningsopplegget er utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse i samarbeid med tre fakultet ved Nord Universitet i Bodø; Fakultet for Samfunnsvitenskap, Fakultet for Sykepleie og Folkehelsevitenskap, samt Fakultet for Lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Temaet er "Aktivitet og deltakelse med fokus på personer med en funksjonsnedsettelse".


Undersider i denne seksjonen: