Ny samarbeidsavtale

Tips en venn Skriv ut

En samarbeidsavtale er nylig blitt inngått mellom UiT Norges arktiske universitet,  Campus Harstad, Avdeling for vernepleie og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser - Aktiv Ung

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser er en del av spesialisthelsetjenesten, og RHF Helse Nord fikk i 2012 tildelt ansvaret fra Helse- og omsorgsdepartementet. Kompetansetjenestens overordnede målsetning er å løfte kunnskaps- og kompetansenivået, nasjonalt og lokalt, til et slikt nivå at alle – brukere, tjenesteytere, politikere, forskere – har den kunnskapen som er nødvendig for å realisere likeverdige muligheter og reell deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Etter at UiT Norges arktiske universitet og Høgskolen i Harstad fusjonerte 01.01.2016, ble Avdeling for vernepleie midlertid organisert som en enhet på fakultetsnivå. Avdeling for Vernepleie består av Vernepleierutdanning, ulike etter- og videreutdanninger samt masterprogrammet «Funksjonshemming og deltagelse». Fagmiljøet i avdelingen er bredt sammensatt og ivaretar ulike faglige perspektiver. Undervisning og forskning legger særlig vekt på inkludering av personer og grupper i sårbare posisjoner.

Formål med samarbeidet

Kompetansetjenesten og Høgskolen i Harstad har felles interesser i å bidra til reell inkludering av personer med funksjonsnedsettelser. Hensikten med samarbeidsavtalen er økt samarbeid om felles faglige interesseområder som forskning, utviklingsarbeid og undervisning/ formidling.

Samarbeidsområder

På kort sikt skal man samarbeide om å implementere og tilpasse et undervisningsprogram til bruk for vernepleierutdanningen. På lengre sikt er man enige om å definere flere samarbeidsprosjekter blant annet innen forskning, og undervisningsprogram som er tenkt å omfatte felles undervisning for alle profesjonsutdanningene.

Logoen til Norges Arktiske universitet

AktivUng-logo_400.png