Frokostmøte 25. mai 2016

Om tilrettelegging av fritiden for barn og unge med funksjonsnedsettelser

På frokostmøtet på Litteraturhuset i Oslo ble det holdt flere innlegg om hvordan kommunene sikrer barn og unges deltakelse i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter gjennom videreutvikling av den kommunale, lovpålagte støttekontakttjenesten, gjennom annen organisering og i samarbeid med frivillige organisasjoner.

Program Onsdag 25. mai 2016

 • Åpning v/ Dag Ofstad, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Last ned presentasjon her.
 • En presentasjon av funn fra en evaluering som bygger på en kartlegging av 18 kommuner som har mottatt tilskuddsmidler for utvikling av habiliteringstjenester for barn og unge v/ seniorrådgiver Midia Aminzadeh, Helsedirektoratet. Last ned presentasjon her.
   
 • Hvilke muligheter, begrensinger og behov eksisterer hos frivillige lag og organisasjoner for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta? Presentasjon av en spørreundersøkelse gjennomført i fire kommuner v/ postdoktor Trond Bliksvær, Nordlandsforskning. Last ned presentasjon her.
   
 • Aktiv omsorg. Presentasjon av erfaringer fra et nasjonalt opplæringsprogram v/ førstelektor Gro Lorentsen og seniorrådgiver Per Gunnar Disch, Senter for omsorgsforskning ved Høyskolen i Sørøst Norge. Last ned presentasjon her.
   
 • Fritid for alle – hvor står vi? En presentasjon av arbeidet med å følge opp feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse som følges opp av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser i et nært samarbeid med Helsedirektoratet. Ved seniorrådgiver Anders Midtsundstad, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Last ned presentasjon her.