Screenshot_2020-06-25 Statusrapport 5 -

Statusrapport 5

Statusrapport nr.5 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

25. juni 2020

Vi har omtalt de foregående rapportene på vår hjemmeside, og følger opp om koordineringsgruppens 5. rapport som ble offentliggjort 19. juni. Fortsatt er det bekymringer rundt etterslep på tjenester og aktiviteter for sårbare barn.

To gutter på fotballbanen

Utlysning av tilskudd 2020

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge (tidligere Inkludering av barn i lavinntektsfamilier)

27. november 2019

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har nå publisert vilkårene for nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge (tidligere Inkludering av barn i lavinntektsfamilier). Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Søknadsfristen er 13. desember.

Bilde av person i rullestol

Utlysning av tilskudd 2019

Tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne

16. november 2018

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har nå lyst ut tilskuddsordningen «Tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne» for 2019. Søknadsfristen er 10. desember.

Bilde av omslag i bokserien, fremhevet Fritid sammen med andre

Boklansering!

Fritid sammen med andre - Tilrettelagte fritidstjenester i endring

11. januar 2018

15. januar inviterte Fagbokforlaget til lansering av den nye boka Fritid sammen med andre, på Askøy bibliotek.

Bilde av en ung jente

Markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne

17. oktober 2016

Bufdir markerte FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne og arrangerte en fagkonferanse fredag 2. desember.

Logoen til Helsedirektoratet

Utlysning av tilskudd fra Helsedirektoratet

Teknologisk støtte i fritidsaktiviteter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier

11. august 2016

Helsedirektoratet har utlyst tilskuddsmidler som retter seg mot barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier som via fritidsaktiviteter kan nyttiggjøre seg velferdsteknologiske løsninger som støtte i habiliterings- og rehabiliteringsprosesser. 

Ingressbilde til sak om fagmøte og lansering av rapport hos Bufdir

«Tjenestetilbudet til familier som har barn med funksjonsnedsettelser»

Fagmøte om likestilling

09. august 2016

Bufdir inviterer til fagmøte om likestilling med lansering av NOVA-rapporten «Tjenestetilbudet til familier som har barn med funksjonsnedsettelser»

Bilde av frokost i en bolle

Frokostmøte 25. mai 2016

Om tilrettelegging av fritiden for barn og unge med funksjonsnedsettelser

14. juni 2016

På frokostmøtet på Litteraturhuset i Oslo ble det holdt flere innlegg om hvordan kommunene sikrer barn og unges deltakelse i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter gjennom videreutvikling av den kommunale, lovpålagte støttekontakttjenesten, gjennom annen organisering og i samarbeid med frivillige organisasjoner.

Bilde av invitasjon til konferanse om UTErehabilitering

Første nasjonale konferanse om UTErehabilitering!

14. juni 2016

Konferansen finner sted på Scandic Bystranda i Kristiansand 15. og 16. september 2016