Nasjonalt kompetansesenter for barn og unge med funksjonsnedsettelser skal bidra til en bedre hverdag for barn med funksjonsnedsettelser. Vi arbeider for økt kunnskap og kompteanse hos både brukere, tjenesteytere, politikere og forskere, slik at målgruppen får likeverdige muligheter. Å kunne delta i hjem, barnehage, skole og fritid er like viktig som å få gode helse- og omsorgstjenester.

{-CUSTOMEMPTYMESSAGE-}

Hjem

{-IF ($lnlang == 'no' )&&($session_loggedin)-}

Denne siden er tom! Klikk på knappen under for å opprette innhold på denne siden.

+ Lag ny artikkel
{-ENDIF-} {-IF ($lnlang != 'no' )&&($session_loggedin)-}

This page is empty! Click the button below to add content to this page.

+ Create new article
{-ENDIF-}
{-/CUSTOMEMPTYMESSAGE-}
Ingressbilde til boken Alle til idræt

Alle til idræt

19. February 2018

Alle til idræt er en ny undervisningsveiledning, som gir svar på hvordan man kan tilrettelegge inkluderende undervisning i kroppsøvingsfaget på grunnskolen.

Bilde
av en hånd som holder en mobiltelefon over en åpen laptop

Nå er det på tide med flere personer med funksjonsnedsettelser i jobb

19. February 2018

På tross av tiltak som IA-avtalen fra 2001, rundhåndet bruk av penger på stønader og tiltak, lovforbud mot diskriminering i arbeidslivet, og ratifisering av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i 2013, er graden av yrkesdeltakelse blant personer med nedsatt funksjonsevne fortsatt alt for lav.

Bilde
av en jente som sitter ved en PC med mobil i hånden

Spørreundersøkelse fra prosjektet DIGI-UNG

Hvordan å bygge bedre digitale helsetjenester for ungdom?

15. February 2018

Helsedirektoratet jobber med prosjektet DIGI-UNG som handler om å bygge bedre digitale helsetjenester for ungdom. Som en del av prosjektet er det utarbeidet en liten spørreundersøkelse rettet mot ungdom i alderen 13 til 20 år. Svarfrist er 21. februar 2018. Nå har du en unik mulighet til å bruke din viktige ungdomssstemme til å påvirke hvordan morgendagens digitale helsetjenestetilbud skal være!

En
mann i arbeidsklær som står i en tunnel

Frokostmøte 24. april 2018

Funksjonshemmede i jobb?

07. February 2018

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arrangerer frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo, 24. april, 2018.

Bilde
av omslag i bokserien, fremhevet Fritid sammen med andre

Tilrettelagte fritidstjenester i endring

Fritid sammen med andre

Fritid sammen med andre handler om hvordan man kan støtte barn, ungdom og voksne med ulike utfordringer til deltakelse i selvvalgte fritidsaktiviteter og sosiale fellesskap.
Forventes i salg 09.01.2018

Skjermbilde av nettsiden til knutepunktet Fritid for alle

Fritid for alle videreføres

10. January 2018

Helsedirektør Bjørn Guldvog lanserte for 10 år siden knutepunktet Fritid for alle. Prosjektet ble organisert med utgangspunkt i Stortingsmelding nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening. Målene som ble satt for satsningen er innfridd, men behov og endringer innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse gjør at arbeidet videreføres som en integrert del av arbeidet ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Bilder
av fargerik vimpelrekke

Markeringen av FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Gode skole- og utdanningsløp for personer med nedsatt funksjonsevne ? er det mulig å få til?

18. December 2017

Skole er avgjørende for utvikling og deltakelse i oppveksten og senere arbeidsliv. Vi vet at mange unge funksjonshemmede ikke fullfører skolen og har utfordringer med å komme inn i arbeidslivet. Hvordan skal vi sørge for at flere funksjonshemmede fullfører skoleløpet? Hva er de gode løsningene for å få til faglig og sosial inkludering i skolen?

Kjelkehockey  - Alexander Lyngroth (tv) mot Ola Bye Øiseth (th)

Vil ha flere funksjonshemmede med i idretten

04. December 2017

Rundt 10 000 funksjonshemmede er med i idrettslag i Norge. Norges idrettsforbund jobber tett sammen med særforbundene for å få med enda flere barn, unge og voksne i regelmessig fysisk aktivitet i lokale lag og foreninger.

Ingressbilde til rapport om levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder

Kartlegging av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder.

15. November 2017

Ny forskningsrapport fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Nordens Velferdssenter (NVC)

Ung
jente som holder en bamse opp i lufta

En voldsfri barndom

09. November 2017

Hovedprosjektet til Barneombudet i 2018 og 2019 er å jobbe for at barn skal sikres en voldsfri barndom.

#REPEAT=10# #BLOCK# #/BLOCK# #/REPEAT#
{-CUSTOMEMPTYMESSAGE-}

Hjem

{-IF ($lnlang == 'no' )&&($session_loggedin)-}

Denne siden er tom! Klikk på knappen under for å opprette innhold på denne siden.

+ Lag ny artikkel
{-ENDIF-} {-IF ($lnlang != 'no' )&&($session_loggedin)-}

This page is empty! Click the button below to add content to this page.

+ Create new article
{-ENDIF-}
{-/CUSTOMEMPTYMESSAGE-}
Ingressbilde til boken Alle til idræt

Alle til idræt

19. February 2018

Alle til idræt er en ny undervisningsveiledning, som gir svar på hvordan man kan tilrettelegge inkluderende undervisning i kroppsøvingsfaget på grunnskolen.

Bilde
av en hånd som holder en mobiltelefon over en åpen laptop

Nå er det på tide med flere personer med funksjonsnedsettelser i jobb

19. February 2018

På tross av tiltak som IA-avtalen fra 2001, rundhåndet bruk av penger på stønader og tiltak, lovforbud mot diskriminering i arbeidslivet, og ratifisering av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i 2013, er graden av yrkesdeltakelse blant personer med nedsatt funksjonsevne fortsatt alt for lav.

Bilde
av en jente som sitter ved en PC med mobil i hånden

Spørreundersøkelse fra prosjektet DIGI-UNG

Hvordan å bygge bedre digitale helsetjenester for ungdom?

15. February 2018

Helsedirektoratet jobber med prosjektet DIGI-UNG som handler om å bygge bedre digitale helsetjenester for ungdom. Som en del av prosjektet er det utarbeidet en liten spørreundersøkelse rettet mot ungdom i alderen 13 til 20 år. Svarfrist er 21. februar 2018. Nå har du en unik mulighet til å bruke din viktige ungdomssstemme til å påvirke hvordan morgendagens digitale helsetjenestetilbud skal være!

En
mann i arbeidsklær som står i en tunnel

Frokostmøte 24. april 2018

Funksjonshemmede i jobb?

07. February 2018

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arrangerer frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo, 24. april, 2018.

Bilde
av omslag i bokserien, fremhevet Fritid sammen med andre

Tilrettelagte fritidstjenester i endring

Fritid sammen med andre

Fritid sammen med andre handler om hvordan man kan støtte barn, ungdom og voksne med ulike utfordringer til deltakelse i selvvalgte fritidsaktiviteter og sosiale fellesskap.
Forventes i salg 09.01.2018

Skjermbilde av nettsiden til knutepunktet Fritid for alle

Fritid for alle videreføres

10. January 2018

Helsedirektør Bjørn Guldvog lanserte for 10 år siden knutepunktet Fritid for alle. Prosjektet ble organisert med utgangspunkt i Stortingsmelding nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening. Målene som ble satt for satsningen er innfridd, men behov og endringer innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse gjør at arbeidet videreføres som en integrert del av arbeidet ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Bilder
av fargerik vimpelrekke

Markeringen av FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Gode skole- og utdanningsløp for personer med nedsatt funksjonsevne ? er det mulig å få til?

18. December 2017

Skole er avgjørende for utvikling og deltakelse i oppveksten og senere arbeidsliv. Vi vet at mange unge funksjonshemmede ikke fullfører skolen og har utfordringer med å komme inn i arbeidslivet. Hvordan skal vi sørge for at flere funksjonshemmede fullfører skoleløpet? Hva er de gode løsningene for å få til faglig og sosial inkludering i skolen?

Kjelkehockey  - Alexander Lyngroth (tv) mot Ola Bye Øiseth (th)

Vil ha flere funksjonshemmede med i idretten

04. December 2017

Rundt 10 000 funksjonshemmede er med i idrettslag i Norge. Norges idrettsforbund jobber tett sammen med særforbundene for å få med enda flere barn, unge og voksne i regelmessig fysisk aktivitet i lokale lag og foreninger.

Ingressbilde til rapport om levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder

Kartlegging av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder.

15. November 2017

Ny forskningsrapport fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Nordens Velferdssenter (NVC)

Ung
jente som holder en bamse opp i lufta

En voldsfri barndom

09. November 2017

Hovedprosjektet til Barneombudet i 2018 og 2019 er å jobbe for at barn skal sikres en voldsfri barndom.

#REPEAT=10# #BLOCK# #/BLOCK# #/REPEAT#
{-CUSTOMEMPTYMESSAGE-}

Hjem

{-IF ($lnlang == 'no' )&&($session_loggedin)-}

Denne siden er tom! Klikk på knappen under for å opprette innhold på denne siden.

+ Lag ny artikkel
{-ENDIF-} {-IF ($lnlang != 'no' )&&($session_loggedin)-}

This page is empty! Click the button below to add content to this page.

+ Create new article
{-ENDIF-}
{-/CUSTOMEMPTYMESSAGE-}
Ingressbilde til boken Alle til idræt

Alle til idræt

19. February 2018

Alle til idræt er en ny undervisningsveiledning, som gir svar på hvordan man kan tilrettelegge inkluderende undervisning i kroppsøvingsfaget på grunnskolen.

Bilde
av en hånd som holder en mobiltelefon over en åpen laptop

Nå er det på tide med flere personer med funksjonsnedsettelser i jobb

19. February 2018

På tross av tiltak som IA-avtalen fra 2001, rundhåndet bruk av penger på stønader og tiltak, lovforbud mot diskriminering i arbeidslivet, og ratifisering av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i 2013, er graden av yrkesdeltakelse blant personer med nedsatt funksjonsevne fortsatt alt for lav.

Bilde
av en jente som sitter ved en PC med mobil i hånden

Spørreundersøkelse fra prosjektet DIGI-UNG

Hvordan å bygge bedre digitale helsetjenester for ungdom?

15. February 2018

Helsedirektoratet jobber med prosjektet DIGI-UNG som handler om å bygge bedre digitale helsetjenester for ungdom. Som en del av prosjektet er det utarbeidet en liten spørreundersøkelse rettet mot ungdom i alderen 13 til 20 år. Svarfrist er 21. februar 2018. Nå har du en unik mulighet til å bruke din viktige ungdomssstemme til å påvirke hvordan morgendagens digitale helsetjenestetilbud skal være!

En
mann i arbeidsklær som står i en tunnel

Frokostmøte 24. april 2018

Funksjonshemmede i jobb?

07. February 2018

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arrangerer frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo, 24. april, 2018.

Bilde
av omslag i bokserien, fremhevet Fritid sammen med andre

Tilrettelagte fritidstjenester i endring

Fritid sammen med andre

Fritid sammen med andre handler om hvordan man kan støtte barn, ungdom og voksne med ulike utfordringer til deltakelse i selvvalgte fritidsaktiviteter og sosiale fellesskap.
Forventes i salg 09.01.2018

Skjermbilde av nettsiden til knutepunktet Fritid for alle

Fritid for alle videreføres

10. January 2018

Helsedirektør Bjørn Guldvog lanserte for 10 år siden knutepunktet Fritid for alle. Prosjektet ble organisert med utgangspunkt i Stortingsmelding nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening. Målene som ble satt for satsningen er innfridd, men behov og endringer innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse gjør at arbeidet videreføres som en integrert del av arbeidet ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Bilder
av fargerik vimpelrekke

Markeringen av FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Gode skole- og utdanningsløp for personer med nedsatt funksjonsevne ? er det mulig å få til?

18. December 2017

Skole er avgjørende for utvikling og deltakelse i oppveksten og senere arbeidsliv. Vi vet at mange unge funksjonshemmede ikke fullfører skolen og har utfordringer med å komme inn i arbeidslivet. Hvordan skal vi sørge for at flere funksjonshemmede fullfører skoleløpet? Hva er de gode løsningene for å få til faglig og sosial inkludering i skolen?

Kjelkehockey  - Alexander Lyngroth (tv) mot Ola Bye Øiseth (th)

Vil ha flere funksjonshemmede med i idretten

04. December 2017

Rundt 10 000 funksjonshemmede er med i idrettslag i Norge. Norges idrettsforbund jobber tett sammen med særforbundene for å få med enda flere barn, unge og voksne i regelmessig fysisk aktivitet i lokale lag og foreninger.

Ingressbilde til rapport om levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder

Kartlegging av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder.

15. November 2017

Ny forskningsrapport fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Nordens Velferdssenter (NVC)

Ung
jente som holder en bamse opp i lufta

En voldsfri barndom

09. November 2017

Hovedprosjektet til Barneombudet i 2018 og 2019 er å jobbe for at barn skal sikres en voldsfri barndom.

#REPEAT=10# #BLOCK# #/BLOCK# #/REPEAT#