www.aktivung.no

Hjem/Barn, unge og deres nettverk/Ung voksen 19-25 år/Myndig - hva nå?

Myndig - hva nå?

Når 18årsdagen er kommet trår man inn i det såkalte voksenlivet. Er voksenlivet for en person med nedsatt funksjonsevne så mye forskjellig fra å være såkalt normalt fungerende? Drømmescenariet egen bolig, bil, jobb og egen tilværelse vil i varierende grad være mulig å realisere.

Hva må du vite for å møte voksenlivet?

Oversikt over støtteordninger: en grei oversikt over hvilke støtteordninger som fins for unge med funksjonsnedsettelser finner du i i boka "Til foreldre - fra foreldre, en nyttebok" som CP-foreningen har gitt ut.  Også Ung.no har laget ei svært nyttig samleside over rettighetene til ungdom med funksjonsnedsettelser. Her finner du artikler om transport, sykepenger, bolig, dine rettigheter som arbeidstager - og mye mer. 

Sertifikat og bil: Hvordan går man fram? Funksjonsgraden vil være styrende i forhold til hvor enkelt det vil være å kjøre opp til førerkort. På Helsedirektoratets side finner vi en brosjyre som tar for seg hvilke helsekrav som stilles. Flere av kjøreskolene i landet har egne oppkjøringskurs for ungdom med funksjonsnedsettelse, ta kontakt med lokale kjøreskoler for å finne en egnet aktør. Tilskudd til kjøreopplæring kan man søke NAV om på grunnlag av Folketrygdlovens § 10-6.

NAV er også rette instans for å søke evt. tilskudd til bil.

Kjøre motorsykkel med funksjonsnedsettelse? Ikke noe problem skal vi tro Likevel Mc - så her finner du nok noen tips! 

Valg - å delta i samfunnet.  Ungdom med funksjonsnedsettelse har som andre ungdommer alle rettigheter til å delta i valg, og utøve sine rettigheter som folkevalgt. Les om Medvirkning, organisasjonsliv og politisk deltakelse hos Bufdir.