Mestring med Funkis

Mestring med Funkis er et brukerstyrt mestringskurs utviklet av Studieforbundet Funkis. Det er diagnoseuavhengig, og går ut på at mennesker med ulike helseutfordringer og livssituasjoner hjelper hverandre med å sette ord på vanskeligheter og hindringer.

Kurset har fokus på mestring, som følge av små eller store endringer den enkelte deltaker ønsker å gjøre. Målet er økt livskvalitet og en bedre hverdag.

Kurset henviser til en rikholdig litteraturliste.

Her kan du lese mer om bakgrunnen for "Mestring med Funkis".

Disse har sittet i arbeidsgruppa.

Her bestiller du kursmateriell.

Tegning av en ape som knekker en nøtt med en stein