Korona-pandemien: Råd til deg som jobber med utviklingshemmede i krisetid

Mennesker med utviklingshemning faller ut av sine daglige rutiner når samfunnet lammes. Her er tips fra professor Karl Elling Ellingsen til hvordan nye rutiner kan utarbeides. Skoler og barnehager stenger, og folk må holde seg hjemme for å passe egne barn. Han understreker at rutinene bør utarbeides og gjennomføres av mennesker med kompetanse på området og framsnakke vernepleierne sin kompetanse på å arbeide med utviklingshemmede.

For mange mennesker med utviklingshemning er forutsigbarhet i hverdagen viktig. Nå vil de oppleve at rutinene blir brutt. Mennesker med utviklingshemming er en uensartet gruppe og må derfor møtes individuelt. Hvis det er mange ufaglærte på jobb, er ikke de like godt rustet til å gjøre jobben når de fastlåste rutinene brytes. Kommunene må også ta høyde for dette i planene som nå utarbeides for å løse situasjonen vi er i, sier Ellingsen, som leder Nasjonalt kompetansesenter om utviklingshemming. Han er selv utdannet vernepleier og har doktorgrad i helsevitenskap og sosial omsorg. Kommunene bør være oppmerksomme på denne sårbare gruppen, og ikke nedprioritere ressursene under den pågående krisen.

Her kan du lese rådene.

koronavirus-tema.png