Korona-pandemien: Facebook-gruppen Aktivitet og deltakelse

Trenger du eller har du gode aktivitets tips for kroppsøving  eller fritid? Er du kroppsøvingslærer, aktivitetskontakt eller støttekontakt, eller har en funksjonsnedssettelse selv? Kompetansetjenesten har opprettet en Facebookgruppe hvor gode tips og ideer til aktivitet kan deles. 

Kompetansetjenesten håper at facbook-gruppen Aktivitet og deltakelse kan kan bli en kreativ ide- og kunnskapsbank for aktivitet og deltakelse. På side oppfordrer vi fagfolk, praktikere og brukere til å dele praktiske råd og tips 😄. Hvilke aktiviteter kan kroppsøvingslærere foreslå? Hvordan løses utfordringene med støttekontakt når en ikke kan være fysisk sammen. Velkommen til å bidra med ditt eksempel😊

Facebookgruppen finner du her.

aktivitet og deltakelse.jpg