Frokostmøte 1. desember 2016

Inkludering / aktivisering i skolen for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser inviterte til frokostmøte, torsdag 1. desember 2016.


Bilde av Jakob DjupvikBilde av Jorunn MidtsundstadBilde av Ellen Berg Svendby
Fra venstre: Jakob Joh. Djupvik, Jorunn Midtsundstad, Ellen Berg Svendby


Tema: Inkludering / aktivisering i skolen for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Målgruppe: Brukere/brukerorganisasjoner, myndigheter og ulike fagmiljøer som jobber med barn, unge og unge voksne med funksjonsnedsettelser.

Innledere:
Jorunn Midtsundstad, UiA Institutt for pedagogikk, og seniorforsker Aktiv Ung
Ellen Berg Svendby, Spesialpedagog og idrettspedagog ved TRS kompetansesenter,  Sunnaas sykehus, Førsteamanuensis Høgskolen i Oslo og Akershus

Flere medieoppslag denne høsten har fokusert på utenforskap i skolen for elever med funksjonsnedsettelser. Utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen uttalte i forbindelse med lanseringen av NOVA-rapport, 12-13 i 2014(Finnvold 2013) at Når elever tas ut av klassen for å få spesialundervisning, skal det være fordi det er den løsningen eleven har størst utbytte av - ikke fordi det er en hendig måte å skape arbeidsro på i klassen.
Utfordringen er minst like stor i dag, to år etter; Ved å tilrettelegge bedre ville mange flere greie å fullføre, sier Camilla Lyngen fra Unge Funksjonshemmede.
Ifølge Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Norges Handikapforbund (NHF), sees et mønster av unødig ekskludering i skole og arbeidsliv.

Hvordan kan hverdagen i skolen bli bedre for disse elevene?

Program med presentasjoner

Innledning og introduksjon
Jakob Joh. Djupvik, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

«Forventningers betydning for inkludering i skolen»
Jorunn Midtsundstad, Universitetet i Agder, Institutt for pedagogikk, og seniorforsker ved Kompetansetjenesten.

«Anerkjennelse og samhandling som grunnpilarer i å skape inkluderende opplæring»
Ellen Berg Svendby, Spesialpedagog og idrettspedagog ved TRS kompetansesenter,  Sunnaas sykehus, Førsteamanuensis Høgskolen i Oslo og Akershus.


Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser ønsker å arrangere to frokostmøter hvert år på Litteraturhuset i Oslo, vår og høst.

På denne måten ønsker Kompetansetjenesten å komme i nærmere kontakt med brukerorganisasjoner, myndigheter og andre som jobber med barn, unge og unge voksne med funksjonsnedsettelser.


Opprinnelig publisert 2016-09-09