Raja

På Kompetansetjenestens facebookgruppe Aktivitet og deltakelse

Hilsen fra Kultur-og likestillingsminister Abid Q Raja

29. mars 2020

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse ønsker å bidra til økt deltakelse og aktivitet og ser at dette er spesielt utfordrende for enkelte sårbare grupper med de restriksjoner Korona-pandemien gir. Siden er tenkt som en kreativ ide- og kunnskapsbank for lærere, helsepersonell, støttekontakter, kommuner, foreldre og barn og unge. 
Kultur - og likestillingsminister Abid Q Raja har sendt oss en hilden på facebokkgruppen. 

aktivitet og deltakelse

Korona-pandemien: Facebook-gruppen Aktivitet og deltakelse

Trenger du eller har du gode aktivitets tips for kroppsøving  eller fritid? Er du kroppsøvingslærer, aktivitetskontakt eller støttekontakt, eller har en funksjonsnedssettelse selv? Kompetansetjenesten har opprettet en Facebookgruppe hvor gode tips og ideer til aktivitet kan deles.