bilde til statusrapport 3

Koordineringsgruppens 3. statusrapport

Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19-pandemien

22. mai 2020

Bufdir har offentliggjort den tredje rapporten, og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse gleder seg over at tjenester til barn og unge nå skal tilbake til mest mulig normal virksomhet

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

På kompetansetjenesten sin facebook-gruppe "aktivitet og deltakelse"

Hilsen fra kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

07. mai 2020

Kompetansetjenesten er glad for at kunnskaps- og integreringsministeren kommer med en liten hilsen.

christine sundgot borgen

Christine Sundgot Borgen har skrevet doktorgrad

Sunn kropps-opplevelse. Om ungdom, kroppspress og selvfølelse

04. mai 2020

Hvordan kan kroppspress reduseres blant ungdom? Det er fokus i denne studien, som måler et brett omfang av endringer i kroppsbilde hos ungdommer, myntet på å bedre helsen, styrke kroppsbildet og få de til å akseptere sin eigen kropp. Ungdommene skulle håndtere dårlige kroppsopplevelser bedre, for eksempel på stranda, de skulle lære å spise og trene uten stress og press. Det handler om å akseptere seg selv i et samfunn som stadig forteller deg at du alltid kan bli en bedre versjon av deg selv, at du ikke er god nok.

Helsesminister Bent Høye

Kompetansetjenestens facebookgruppe Aktivitet og deltakelse

En hyggelig hilsen fra Helseminister Bent Høye

21. april 2020

Kompetansetjenesten setter pris på at Helseministeren tar seg tid til å komme med gode aktivitestips i disse koronatider

Støttekontaktordning

Støttekontaktordning under korona-pandemi

06. april 2020

Støttekontakt er en lovpålagt tjeneste som tilbys i alle landets kommuner. For over 30.000 barn, ungdom og voksne er dette en viktig tjeneste. Vi har tatt kontakt med åtte ansatte som organiserer dette tjenestetilbudet for å høre hvordan de jobber nå.

Gruppebilde av medlemmer fra Funkis Snowboardklubb

For barn og unge med funksjonsnedsettelser

Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten under Korona pandemien

05. april 2020

Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser følger situasjonen rundt re/habilitering i spesialisthelsetjenesten nøye. Korona-pandemien rammer særlig barn og unge med funksjonsnedsettelser og deres pårørende, som nå opplever at skole, barnehage, dagsenter, avlastningstiltak, støttekontakter og BPA reduseres kraftig eller forsvinner helt. 

Berne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Kompetansetjenesten sin facebook-gruppe, Aktivitet og deltakelse

Hilsen fra Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

02. april 2020
Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse ønsker å bidra til økt deltakelse og aktivitet og ser at dette er spesielt utfordrende for enkelte sårbare grupper med de restriksjoner Korona-pandemien gir. Siden er tenkt som en kreativ ide- og kunnskapsbank for lærere, helsepersonell, støttekontakter, kommuner, foreldre og barn og unge. 
Barne- og familieministeren har sendt oss en hilden på facebokkgruppen. 
 
To jenter med ryggen til som går ned langs en vei

Avlastning i kommunene under korona-pandemien

31. mars 2020

I alle landets kommuner er det personer som trenger avlastning. Under korona-pandemien utfordres kommunene. Plikten til å tilby ulike avlastningstiltak utfordres. Det blir viktig å bruke kreativitet, gi tips og råd til hverandre. Vi har tatt kontakt med ansatte i fem kommuner for å høre hvordan de jobber nå.

Raja

På Kompetansetjenestens facebookgruppe Aktivitet og deltakelse

Hilsen fra Kultur-og likestillingsminister Abid Q Raja

29. mars 2020

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse ønsker å bidra til økt deltakelse og aktivitet og ser at dette er spesielt utfordrende for enkelte sårbare grupper med de restriksjoner Korona-pandemien gir. Siden er tenkt som en kreativ ide- og kunnskapsbank for lærere, helsepersonell, støttekontakter, kommuner, foreldre og barn og unge. 
Kultur - og likestillingsminister Abid Q Raja har sendt oss en hilden på facebokkgruppen. 

aktivitet og deltakelse

Korona-pandemien: Facebook-gruppen Aktivitet og deltakelse

Trenger du eller har du gode aktivitets tips for kroppsøving  eller fritid? Er du kroppsøvingslærer, aktivitetskontakt eller støttekontakt, eller har en funksjonsnedssettelse selv? Kompetansetjenesten har opprettet en Facebookgruppe hvor gode tips og ideer til aktivitet kan deles.