statusrepport 10_forsidebilde (3)

Statusrapport nr.10 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

18. desember 2020

I statusrapport 10 har direktoratene kartlagt status i egne tjenester og innhentet informasjon fra ungdomsrådene om ungdomsmedvirkning under pandemien, innhentet innspill fra barneombudet, profesjons- og interesseorganisasjoner. 

forsidebilde_rapport 9_sårbare barn og unge

Statusrapport nr.9 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

16. november 2020

Samtidig som det er viktig å få kontroll på covid-19 smitten, er det behov for å ha oppmerksomhet på risiko for sykdom og død av andre grunner enn korona – hvor smittevernstiltakene reduserer tilgjengeligheten til tjenester, skriver koordineringsgruppen.

Bilde fra rapporten

Ny rapport

Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser

03. november 2020

Hvilke behov har personer med funksjonsnedsettelse i møte med den organiserte idretten og hva kan idretten gjøre for å motivere flere til deltakelse i organisert idrett? 

Forsidebilde statusrapport 8_civid 19

Statusrapport nr.8 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

12. oktober 2020

Dette er den åttende statusrapporten fra koordineringsgruppen som er ledet av Bufdir. Svarene nå i september bekrefter stort sett inntrykket av at tjenestene har stabilisert tilbudet.

Covid rapport nr 7

Statusrapport nr.7 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

21. september 2020

Koordineringsgruppen ber myndighetene, i sin kommunikasjon fremover, å fortsette og tydeliggjøre de negative konsekvensene av en nedstengning for barn og unge, både ved nasjonale og lokale nedstengninger.

Logo til Medisinernes Seksualopplysning - Trondheim

- er viktig for alle

Seksualopplysning

07. september 2020

Ønsker du mer kunnskap eller undervisning for en gruppe ungdommer kan Medisinernes Seksualopplysning i Trondheim, Tromsø, Bergen eller Oslo kontaktes. Initiativ og teksten nedenfor har vi fått fra MSO Trondheim

LP 2020_barn som leker med ball i skogsalleen

Betraktninger rundt betydningen for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Kroppsøving i den nye læreplanen

14. august 2020

I denne artikkelen settes søkelyset på hvordan den nye læreplanen (LP 2020) og fagplanen i kroppsøving (KRØ) åpner opp for inkludering og involvering av barn og unge med funksjonsnedsettelse i KRØ. 

Screenshot_2020-07-08 Statusrapport 6 - 030720-statusrapport-nr-6-fra-koordineringsgruppen-til-bfd pdf

Statusrapport nr.6 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

08. juli 2020

Koordineringsgruppen har tidligere erfart at tjenestetilbudet til sårbare barn og unge er blitt hardt rammet av nedstengingen, og lagt frem anbefalinger og vurderinger for å få gjenåpnet tilbudene så raskt som mulig. Kompetanstjenesten er fornøyd med at situasjonen fortsatt følges opp på tvers av ansvarsområder og direktorat!

Sigrid Elise Wik

Unge med funksjonsnedsettelser i lange forløp på NAV

26. juni 2020

Arbeidsavklaringspenger fremstår ikke som rett ytelse for gruppen, grunnet AAP-ordningens korte varighet og fraværet av tett oppfølging.

Team_Tvilling

Hva er bevegelse når man ikke kan bevege seg?

12. juni 2020

Hvordan kan inkluderende løpeaktiviteter skape positive kroppsopplevelser og livsforandrende fellesskap for mennesker som har store funksjonsnedsettelser i bevegelsesapparatet? Oppsiktsvekkende resultater fra et forprosjekt i Danmark. Nå forskes det videre på dette.