Screenshot_2020-07-08 Statusrapport 6 - 030720-statusrapport-nr-6-fra-koordineringsgruppen-til-bfd pdf

Statusrapport 6 fra koordineringsgruppa

Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19-pandemien

08. juli 2020

Koordineringsgruppen har tidligere erfart at tjenestetilbudet til sårbare barn og unge er blitt hardt rammet av nedstengingen, og lagt frem anbefalinger og vurderinger for å få gjenåpnet tilbudene så raskt som mulig. Kompetanstjenesten er fornøyd med at situasjonen fortsatt følges opp på tvers av ansvarsområder og direktorat!

Sigrid Elise Wik

Unge med funksjonsnedsettelser i lange forløp på NAV

26. juni 2020

Arbeidsavklaringspenger fremstår ikke som rett ytelse for gruppen, grunnet AAP-ordningens korte varighet og fraværet av tett oppfølging.

Team_Tvilling

Hva er bevegelse når man ikke kan bevege seg?

12. juni 2020

Hvordan kan inkluderende løpeaktiviteter skape positive kroppsopplevelser og livsforandrende fellesskap for mennesker som har store funksjonsnedsettelser i bevegelsesapparatet? Oppsiktsvekkende resultater fra et forprosjekt i Danmark. Nå forskes det videre på dette.

Screenshot_2020-06-08 Statusrapport 4 - statusrapport_4-_utsatte_barn_og_unges_tjenestetilbud_under_covid_19_pandemien pdf

Statusrapport 4 ble publisert 4. juni

Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19 pandemien

08. juni 2020

Kompetansetjenesten er glad for at koordineringsgruppen fremhever at det viktigste tiltaket for å bedre situasjonen for utsatte barn og unge vil være å sikre at alle tjenestene normaliseres og gjøres tilgjengelig. 

D og K logo

Prosjekt «Deltakelse og kvalitet»

05. juni 2020

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) leder prosjektet «Deltakelse og kvalitet -Utvikling av metode for å styrke kvaliteten i kommunale tjenester for barn og unge med funksjonsnedsettelser». Prosjektet finansieres med midler fra Norges Forskningsråd i samarbeid med SINTEF og de fire kommunene Vestvågøy, Askøy, Horten og Stjørdal, en kommune fra hver helseregion

Bilde av en liten jente som holder en mobiltelefon

Koordineringsgruppens 3. statusrapport

Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19-pandemien

22. mai 2020

Bufdir har offentliggjort den tredje rapporten, og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse gleder seg over at tjenester til barn og unge nå skal tilbake til mest mulig normal virksomhet

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

På kompetansetjenesten sin facebook-gruppe "aktivitet og deltakelse"

Hilsen fra kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

07. mai 2020

Kompetansetjenesten er glad for at kunnskaps- og integreringsministeren kommer med en liten hilsen.

christine sundgot borgen

Christine Sundgot Borgen har skrevet doktorgrad

Sunn kropps-opplevelse. Om ungdom, kroppspress og selvfølelse

04. mai 2020

Hvordan kan kroppspress reduseres blant ungdom? Det er fokus i denne studien, som måler et brett omfang av endringer i kroppsbilde hos ungdommer, myntet på å bedre helsen, styrke kroppsbildet og få de til å akseptere sin eigen kropp. Ungdommene skulle håndtere dårlige kroppsopplevelser bedre, for eksempel på stranda, de skulle lære å spise og trene uten stress og press. Det handler om å akseptere seg selv i et samfunn som stadig forteller deg at du alltid kan bli en bedre versjon av deg selv, at du ikke er god nok.

Helsesminister Bent Høye

Kompetansetjenestens facebookgruppe Aktivitet og deltakelse

En hyggelig hilsen fra Helseminister Bent Høye

21. april 2020

Kompetansetjenesten setter pris på at Helseministeren tar seg tid til å komme med gode aktivitestips i disse koronatider

Støttekontaktordning

Støttekontaktordning under korona-pandemi

06. april 2020

Støttekontakt er en lovpålagt tjeneste som tilbys i alle landets kommuner. For over 30.000 barn, ungdom og voksne er dette en viktig tjeneste. Vi har tatt kontakt med åtte ansatte som organiserer dette tjenestetilbudet for å høre hvordan de jobber nå.