Ingressbilde til artikkel om Fritid for alle- prisen 2021. Bildet viser teksten Fritid for alle- prisen 2021 over et bilde av tre gutter som bader som gis til prisvinnerne.

Fritid for alle prisen 2021

Feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse har i løpet av de siste 30 årene utviklet seg til et fagfelt med egne...
Stortingets logo - riksløve med øks og Stortinget i skrift

CRPD – en viktig konvensjon for personer med nedsatt funksjonsevne

9. mars skal Stortinget behandle om FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal in...
Ut av blindsonene

Ut av blindsonene. Strategi for er samlet kunnskapsløft for utsatte barn og unge

Strategien skal bidra til en helhetlig tilnærming til utsatte barn og unge gjennom å koble myndigheter, tjenester, bruke...
til art Arfa, Solvang, Jansen, Nyqist

Utfordringer og tilretteleggere som støtter fortsatt deltakelse etter rehabilitering

Opplevelser fra innvandrerforeldre og deres barn med funksjonsnedsettelse
BMC health service reserch

Funksjonshemmet og innvandrer, en dobbel minoritetsutfordring

En kvalitativ studie om erfaringer gjort av innvandrerforeldre som har barn med funksjonsnedsettelse og deres navigering...