Bilde av et barn på en benk, man ser bare fra knærne og ned.

Kompetansetjenestens artikler om rapporter om tjenestetilbudet til sårbare barn og unge under koronapandemien

Barne- og familiedepartementet (BFD) har nedsatt en koordineringsgruppe som skal vurdere tjenestetilbudet til barn og un...
Ingressbilde til artikkel om metodeboka Veje til deltagelse

Spennende dansk metodebok

Hvordan kan bruk av metoder og erfaringer støtte og kvalifisere utsatte og sårbare barn og ungdom til økt deltakelse og ...
statusrepport 10_forsidebilde (3)

Statusrapport nr.10 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

I statusrapport 10 har direktoratene kartlagt status i egne tjenester og innhentet informasjon fra ungdomsrådene om ungd...
Bilde av glade barn i en kroppsøvingstime

Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne – hvor trykker skoen hardest?

Skolene er viktige premissleverandører for hvordan barn og unge med funksjonsnedsettelse gis muligheter til å delta. Det...
Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i front. Fra høyre: Leif-Ove Hansen, generalsekretær i Unge funksjonshemmede, Birgitte Brekke, prosjektleder for Frivillighetens år 2022 i Frivillighet Norge, Kulturtankens direktør Øystein Strand og Jo M

Unge funksjonshemmede får midler til Barrierefri fritid!

Unge funksjonshemmede har mottatt midler fra Kulturtanken til en veileder om inkludering for aktivitetstilbydere.