Ingressbilde til NOU 2020:1 Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

Autisme- og touretteutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018. Utvalgets oppdrag var å kartlegge og vu...
Foto Midas Hofstra fra Unsplash

Helt innafor og sammen med andre

Et innovasjonsprosjekt som skal bygge opp kompetanse og bedre samarbeidet mellom brukere, frivillige og kommunen for å s...
Ingressbilde til rapporten Folkehøyskolen - et år for alle?

Folkehøyskolen – Et år for alle?

Hvilke folkehøyskoler er tilrettelagte og tilgjengelige for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom? Dette er d...
Ingressbilde til rapporten Hvor skal man begynne?

Hvor skal man begynne?

Helsedirektoratet har, på oppdrag fra Helse og Omsorgsdirektoratet (HOD), gjort en enkel kunnskapsbasert behovskartleggi...
Bilde av glade ungdommer som feirer

Barnekonvensjonen fyller 30 år

20. november 2019 er det 30 år siden FNs barnekonvensjon ble enstemmig vedtatt i FNs generalforsamling i New York. Gratu...