Ingressbilde til bok om Kroppsøving - med rom for alle

Kroppsøving – med rom for alle

Hva skal elever lære i kroppsøving? Faget skal inspirere til bevegelsesglede gjennom utforsking og samhandling i lek, fr...
Bilde av en person foran en sto, fargerik grafitti av en løve

Jubileumslåta "Løva"

I forbindelse med 50- års jubileet til Beitostølen Helsesportsenter har jubileumslåta "Løva" blitt til. "Løva" med flott...
forsidebilde_rapport 9_sårbare barn og unge

Statusrapport 9: Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19-pandemien

Samtidig som det er viktig å få kontroll på covid-19 smitten, er det behov for å ha oppmerksomhet på risiko for sykdom o...
ingressbilde til rapporten barn, unge og overvekt som viser barn i klatrevegg

Barn, unge og overvekt

Teamet for barn og unge ved VHSS har hatt tilbud for barn og unge med overvekt siden 2011, og har jobbet med dagens tilb...
Bilde fra rapporten

Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser

Hvilke behov har personer med funksjonsnedsettelse i møte med den organiserte idretten og hva kan idretten gjøre for å m...