Raja

Hilsen fra Kultur-og likestillingsminister Abid Q Raja

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse ønsker å bidra til økt deltakelse og aktivitet og ...
aktivitet og deltakelse

Korona-pandemien: Facebook-gruppen Aktivitet og deltakelse

Trenger du eller har du gode aktivitets tips for kroppsøving  eller fritid? Er du kroppsøvingslærer, aktivitetskontakt e...
koronavirus-tema

Korona-pandemien: Råd til deg som jobber med utviklingshemmede i krisetid

Mennesker med utviklingshemning faller ut av sine daglige rutiner når samfunnet lammes. Her er tips fra professor Karl E...
Ingressbilde til NOU 2020:1 Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

Autisme- og touretteutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018. Utvalgets oppdrag var å kartlegge og vu...
Foto Midas Hofstra fra Unsplash

Helt innafor og sammen med andre

Et innovasjonsprosjekt som skal bygge opp kompetanse og bedre samarbeidet mellom brukere, frivillige og kommunen for å s...