bilde til statusrapport 3

Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19-pandemien

Bufdir har offentliggjort den tredje rapporten, og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse...
bilde til Statusrapport 2

Statusrapport 2: Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

I første rapport fra koordineringsgruppen ble det dokumentert at tjenestetilbudet til barn og unge var betydelig reduser...
Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Hilsen fra kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Kompetansetjenesten er glad for at kunnskaps- og integreringsministeren kommer med en liten hilsen.
christine sundgot borgen

Sunn kropps-opplevelse. Om ungdom, kroppspress og selvfølelse

Hvordan kan kroppspress reduseres blant ungdom? Det er fokus i denne studien, som måler et brett omfang av endringer i k...
bilde_Bufdir_rapport 20

Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19 pandemien

Pandemien har medført store endringer i tjenestene til barn og unge, og dette kan få store konsekvenser for dem (Utdanni...