Ingressbilde til boken Frivillighet

Frivillighet – Nye former for frivillig arbeid i norske kommuner

Den 17 september ble vår nye bok Frivillighet – Nye former for frivillig arbeid i norske kommuner lansert digitalt i sam...
Logo til Medisinernes Seksualopplysning - Trondheim

Seksualopplysning

Ønsker du mer kunnskap eller undervisning for en gruppe ungdommer kan Medisinernes Seksualopplysning i Trondheim, Tromsø...
Ingressbilde til boken Frivillighet

Frivillighet

Den store bredden av frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle i Norge. Lag og foreninger fremmer holdninger og ...
LP 2020_barn som leker med ball i skogsalleen

Kroppsøving i den nye læreplanen

I denne artikkelen settes søkelyset på hvordan den nye læreplanen (LP 2020) og fagplanen i kroppsøving (KRØ) åpner opp f...
Screenshot_2020-07-08 Statusrapport 6 - 030720-statusrapport-nr-6-fra-koordineringsgruppen-til-bfd pdf

Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19-pandemien

Koordineringsgruppen har tidligere erfart at tjenestetilbudet til sårbare barn og unge er blitt hardt rammet av nedsteng...