Sigrid Elise Wik

Unge med funksjonsnedsettelser i lange forløp på NAV

Arbeidsavklaringspenger fremstår ikke som rett ytelse for gruppen, grunnet AAP-ordningens korte varighet og fraværet av ...
Ingressbilde til artikkel om ny bok: Barn og unge med funksjonsnedsettelser. Aktivitet og deltakelse i fellesskap

Barn og unge med funksjonsnedsettelser – aktivitet og deltakelse i felleskap

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse (NKBUF) sin nyeste utgivelse på Fagbokforlaget, er...
Screenshot_2020-06-25 Statusrapport 5 -

Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19-pandemien

Vi har omtalt de foregående rapportene på vår hjemmeside, og følger opp om koordineringsgruppens 5. rapport som ble offe...
Team_Tvilling

Hva er bevegelse når man ikke kan bevege seg?

Hvordan kan inkluderende løpeaktiviteter skape positive kroppsopplevelser og livsforandrende fellesskap for mennesker so...
Screenshot_2020-06-08 Statusrapport 4 - statusrapport_4-_utsatte_barn_og_unges_tjenestetilbud_under_covid_19_pandemien pdf

Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19 pandemien

Kompetansetjenesten er glad for at koordineringsgruppen fremhever at det viktigste tiltaket for å bedre situasjonen for ...