To gutter på fotballbanen

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge (tidligere Inkludering av barn i lavinntektsfamilier)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har nå publisert vilkårene for nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og...
Ingressbilde til rapporten Hvor skal man begynne?

Hvor skal man begynne?

Helsedirektoratet har, på oppdrag fra Helse og Omsorgsdirektoratet (HOD), gjort en enkel kunnskapsbasert behovskartleggi...
Bilde av glade ungdommer som feirer

Barnekonvensjonen fyller 30 år

20. november 2019 er det 30 år siden FNs barnekonvensjon ble enstemmig vedtatt i FNs generalforsamling i New York. Gratu...
Ingressbilde til artikkel om boka Rehabilitering ude

Uterehabilitering – noe for alle!

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse er bidragsyter i den nye danske boken; Rehabiliter...
Illustrasjonsbilde til Barnas ridderuke - en liten jente som går på ski

Barnas Ridderuke 2020

Barnas Ridderuke (BRU) er en vinteraktivitetsuke for barn og ungdom (10 - 16 år) med ulike funksjonsnedsettelser. Barnas...