Forsidebilde statusrapport 8_civid 19

Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19-pandemien

Dette er den åttende statusrapporten fra koordineringsgruppen som er ledet av Bufdir. Svarene nå i september bekrefter s...
Bilde av Statsministeren og kulturministeren som hilser på en jente med funksjonsnedsettelser

Raja og Solberg ber idretten gjøre mer for dem med nedsatt funksjonsevne

Idretten får store pengeoverføringer fra staten, og da følger det også med krav, sier kultur-, idretts- og likestillings...
Ingressbilde til artikkel om Fritidsaktiviteter med assistanse for voksne utviklingshemmede

Fagbok og podkast om fritidsaktiviteter med assistanse for voksne med utviklingshemming

Lillestrøm kommune ønsker å tilby innbyggere med bistandsbehov en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre. Vide...
Ingressbilde til boken Frivillighet

Frivillighet – Nye former for frivillig arbeid i norske kommuner

Den 17 september ble vår nye bok Frivillighet – Nye former for frivillig arbeid i norske kommuner lansert digitalt i sam...
Covid rapport nr 7

Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid 19-pandemien

Koordineringsgruppen ber myndighetenei sin kommunikasjon fremover fortsatt å tydeliggjøre de negative konsekvensene av e...