Screenshot_2020-07-08 Statusrapport 6 - 030720-statusrapport-nr-6-fra-koordineringsgruppen-til-bfd pdf

Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19-pandemien

Koordineringsgruppen har tidligere erfart at tjenestetilbudet til sårbare barn og unge er blitt hardt rammet av nedsteng...
Sigrid Elise Wik

Unge med funksjonsnedsettelser i lange forløp på NAV

Arbeidsavklaringspenger fremstår ikke som rett ytelse for gruppen, grunnet AAP-ordningens korte varighet og fraværet av ...
Ingressbilde til artikkel om ny bok: Barn og unge med funksjonsnedsettelser. Aktivitet og deltakelse i fellesskap

Barn og unge med funksjonsnedsettelser – aktivitet og deltakelse i felleskap

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse (NKBUF) sin nyeste utgivelse på Fagbokforlaget, er...
Screenshot_2020-06-25 Statusrapport 5 -

Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19-pandemien

Vi har omtalt de foregående rapportene på vår hjemmeside, og følger opp om koordineringsgruppens 5. rapport som ble offe...
Team_Tvilling

Hva er bevegelse når man ikke kan bevege seg?

Hvordan kan inkluderende løpeaktiviteter skape positive kroppsopplevelser og livsforandrende fellesskap for mennesker so...