ung ufør

Tips en venn Skriv ut

Foto Øyvind Gundersen

Ung ufør er en som er ufør på grunn av medfødt kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse, eller er blitt minst 50 prosent ufør før han eller hun fylte 26 år.

Som ung ufør trenger man ofte god tilgang på hjelpemidler for å kunne ha en så velfungerende hverdag som overhode mulig. Unge funksjonshemmede har laget et notat om ungdom og hjelpemidler. Her skriver de hva som skal til for at unge mennesker får et godt hjelpemiddel-tilbud.

Unge uføre må forholde seg til NAV som eneste eller en av inntekstkildene. NAVs informasjonssider for unge uføre inneholder informasjon om hvilke rettigheter og plikter unge uføre må forholde seg til. 

Overganger i livet kan være krevende uansett, og med nedsatt funksjonsevne har man en ekstra faktor å ta hensyn til. St.Olavs Hospital/Universitetssykehuset i Trondheim har laget en oversikt over Pasientforløp for ungdom og unge voksne med kronisk sykdom i St.Olavs Hospital, og denne oversikten kan være nyttig selv om man tilhører andre helseregioner.