Leder for Nasjonal kompetansetjeneste barn og unge med funksjonsnedsettelser

Stilling ledig

Tips en venn Skriv ut

Ledig stilling som leder for Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser fra 1. januar 2019.

Les fullstendig stillingsutlysning her: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/161704/leder-for-nasjonal-kompetansetjeneste


Logoen til Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF), er godkjent av Helse og omsorgsdepartementet fra 2012 og utfører aktivitet gitt av Veileder til Forskrift nr 1706 av 17. desember 2010. Kompetansetjenesten er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge og ligger i styringslinjen til Helse Nord RHF. Videre er kompetansetjenesten lokalisert og administrert ved Valnesfjord Helsesportssenter.

Formålet med nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten er å utvikle og heve kvaliteten i helhetlige pasientforløp i hele landet, herunder å levere dem så trygt og kostnadseffektivt som mulig gjennom å bygge opp og spre kompetanse nasjonalt innenfor en rimelig tidshorisont.

Nasjonal komptetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser skal løfte kunnskaps – og kompetansenivået nasjonalt om aktivitet og deltakelse til et slikt nivå at alle – brukere, tjenesteytere, politikere, forskere – har den kunnskapen som er nødvendig for å realisere likeverdige muligheter og reell deltakelse ovennevnte målgruppe.

Tjenestens virksomhet reguleres av en årlig ytelsesavtale mellom Helse Nord RHF og Valnesfjord Helsesportsenter. Det er i dag 6 medarbeidere knyttet til oppdraget, blant annet forskere, seniorrådgivere og prosjektledere.

Bilde av et barn i en sitski og en voksen som styrer, bak.Oppgaver og ansvar

  • lede og utvikle den nasjonale kompetansetjenesten i henhold til godkjenning, forskrift, veileder og årlige ytelsesavtaler
  • lede kompetansetjenestens virksomhet innenfor tjenestens fire aktivitetsområder: forsknings- og kunnskapsutvikling, fag- og metodeutvikling, kompetansespredning og informasjonsvirksomhet og rådgivning
  • personal- og resultatansvar for NKBUF

Vi ønsker en leder som

  • har medisinsk/helsefaglig utdanning og/eller solid erfaring fra arbeid innenfor spesialisthelsetjenesten
  • har forskerkompetanse, fortrinnsvis doktorgrad, innenfor relevant fagområde
  • har god kjennskap til habiliteringsfeltet, og stort engasjement for videre utvikling av dette fagfeltet
  • etablerer gode nettverk med fag- og forskningsmiljøer
  • har stor arbeidskapasitet og trives i perioder med høyt tempo
  • har relevant ledererfaring og legger vekt på å engasjere sine medarbeidere

Les fullstendig stillingsutlysning her: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/161704/leder-for-nasjonal-kompetansetjeneste