Språkhjelp til universell utforming av nettsider

Tips en venn Skriv ut

KS har laget en egen veileder for klart språk. Veilederen viser hvordan språk kan tilpasses innhold på nettsidene – slik at alle lesere får klar informasjon.

Illustrasjonsbilde av ung mann som holder hendene mot hodet, liggende på en sengKlarspråkveilederen
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/klart-sprak-kommunesektoren/ressurser/klart-sprak-for-flest-mulig/

Klarspråk-veilederen gir deg en rekke råd og tips. Veilederen tar utgangspunkt i at alle skal kunne bruke samme løsning. Altså prinsippet bak universell utforming. Jobber du med å skrive, bestille eller kvalitetssikre språk på kommunale nettsider, så kan KS sin veileder være til hjelp for deg. Veilederen inneholder blant annet ti sjekkpunkter.

Last ned veilderen

Bildetekst: Oppgitt! Språket i det offentlige blir stadig klarere. Likevel har fortsatt 20 prosent av voksne nordmenn fortsatt problemer med å forstå hva staten og kommunene vil fortelle dem.

Les mer:

Språkhjelp til universell utforming av nettsider: http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/klart-sprak/universell-utforming-av-nettsider/

Vi trenger klarspråk for alle: https://www.bufdir.no/uu/Nytt/Vi_trenger_klarsprak_for_alle/