Oppvekst med funksjonshemming – familie, livsløp og overganger

Tips en venn Skriv ut

Professor Jan Tøssebro har fulgt familier til barn med funksjonshemming fra barna var små og fram til overgang til voksen alder. I åtte korte filmer, sortert på tema, deler han mange av sine interessante funn.

Tøssebro har studert funksjonshemmede barn som ble født på 1990-tallet, da institusjoner ble lagt ned i stor skala og inkluderingsidealet ble holdt høyt. Forskningen har gitt en unik innsikt i livet til barna og deres nærmeste. I åtte korte filmer, sortert på tema, deler han mange av sine interessante funn.

Eksempler:

  •     Segregering øker med alder - ender med at 71,8 % er utenfor skoleklasser i videregående.
  •     85 % av de funksjonshemmede i studien er innvilget uføretrygd i en alder av 18-19 år.

Se filmene på Statpeds sider her.