Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser
(Aktiv Ung)

Kompetansetjenesten ble etablert i 2012 for å styrke og løfte et kunnskapssvakt område. Vi drives på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Helse Nord RHF er ansvarlig for tjenesten. Kompetansetjenesten har kontorsted ved Valnesfjord Helsesportssenter i Nordland.​​ 

Stab:

 
 

Dag Ofstad
Leder 

epost: dag.ofstad@vhss.no
Tlf: 75 60 25 50
Mob:     909 99 652

Jakob Djupvik  
 
 

Jakob Joh. Djupvik
Seniorrådgiver, utviklingspedagogisk rådgiver

epost: jakob.djupvik@vhss.no
Tlf:  75 60 21 00
Mob:      909 28 316

 
 
 

Anders Midtsundstad
Seniorrådgiver - Fritid med Bistand, Fritid for Alle

epost: anders.midtsundstad@vhss.no
Mob:    901 30 797

 
 
 

Tove Pedersen Bergkvist
Seniorrådgiver
Kontaktperson Drop-In metoden
Prosjektleder Ulikheter gir muligheter

epost: tove.bergkvist@vhss.no
Tlf: 75 60 25 73
Mob. 47 66 99 16

 
 
 

Stine Irgens
Kommunikasjonskonsulent

epost: stine.irgens@vhss.no
Tlf:  75 60 25 97
Mob94 28 94 88

Nansy M. Schulzki  
 
 

Nansy M. Schulzki
Kommunikasjonsrådgiver

40% stilling

epost: nansy.schulzki@vhss.no
Tlf:  75 60 25 89
Mob.:414 10 631

Forskerteam:

 
 
 

Lena Klasson
Seniorforsker

20% stilling

epost: lena.klasson@vhss.no
Mob:      997 20 875

 
 
 

Anne-Merete Kissow
Seniorforsker

25% stilling

epost: ak@handivid.dk
Mob: +45 20 29 55 88

 
 
 

Jorunn Midtsundstad
Seniorforsker

20% stilling

epost: jorunn.midtsundstad@vhss.noTlf: 38 14 12 29
Mob: 915 61 078

 
 
 

Svein Bergem
Ph.d. stipendiat

epost: svein.bergem@vhss.no
Tlf: 75 60 25 94
Mob: 977 70 409