Undervisningsopplegget er utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse og er et samarbeid med NORD universitet i Bodø. Temaet er "Aktivitet og deltakelse med fokus på personer med en funksjonsnedsettelse"