Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter

Bokserie

Tips en venn Skriv ut

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser – Aktiv Ung, har et ansvar for å løfte kunnskaps- og kompetansenivået nasjonalt til et slikt nivå at brukere, pårørende, tjenesteytere, politikere og forskere, har den kunnskapen som er nødvendig for å realisere likeverdige muligheter og deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Kompetansetjenesten skal bidra til dette gjennom bl.a. forskning, kunnskapsutvikling, fagutvikling og metodeutvikling gjennom aktivitet ved kompetansetjenesten, men også gjennom å samle kunnskap i et samarbeid med fagpersoner i forsknings- og praksisfeltet i fagbøker.

Bokserien gis ut gjennom et samarbeid med Fagbokforlaget.

Bøker i bokserien i dag:

1.   Fritid med Bistand. En metode for å støtte sosial inkludering. Utgitt 2013

2.   Deltakelse på fritiden. Perspektiver på fritidsdeltakelse for mennesker med utviklingshemming. Utgitt 2015

3.   Aktiv i eget liv. Muligheter på ulike livsarenaer for mennesker med utviklingshemming. Utgitt 2016

4.   Aktiv omsorg. Samspill mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel. Utgitt 2017

5.   Fritid sammen med andre. Tilrettelagte fritidstjenester i endring. Utgitt 2018

Bilde av omslag i bokserien, fremhevet Fritid sammen med andre

Planlagte utgivelser:

6.   Lokal skoleutvikling - sammenhengen mellom sted, roller og undervisning. 2019

7.   Når barna våre sliter. En bok for og av foreldre til barn og unge med funksjonsnedsettelser og deres gode hjelpere. 2019

8.   Anerkjennelse, samhandling og distanse. Sentrale grunnpilarer for et inkluderende kroppsøvingsfag. 2019

9.   Barn og unge med funksjonsnedsettelser. Forebygging, oppfølgning og behandling. 2020

10.  Frivillig arbeid. Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor, 2020.

11.  Ferieboken. 2022

Ta gjerne kontakt om du ønsker et samarbeid rundt en bokutgivelse eller mere informasjon om bokserien.

Logo-fagbokforlaget.jpg 


 
NKT-for-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelser-POS-2.png