Barnehage

Tips en venn Skriv ut

Barnehagen er en viktig arena for alle barn, også de med funksjonsnedsettelse. Derfor har også barn med funksjonsnedsettelse fortrinnsrett til barnehageplass.

Bilde av blyantspisser i mange farger.jpgAnsatte i barnehager må ha tilstrekkelig kompetanse til å se behovene til barn med funksjonsnedsettelser, og den fysiske tilgjengeligheten i barnehagene må være slik at alle barn kan leke og lære under gode forhold. Barnehagen må derfor være mest mulig universelt utformet. 

Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen - Kunnskapsdepartementet

Mer info
Lov om barnehager
Rammeplanen
Opplæringsloven, § 5-7 om spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder