Arbeidsliv

Tips en venn Skriv ut

Å kunne stå i en jobb er en viktig del av voksentilværelsen. Det være seg i en 100% jobb eller i ei delstilling. Skal en person med funksjonsnedsettelse fungere i en arbeidssituasjon må det kanskje tilrettelegges på flere områder. Her vil i varierende grad tilrettlegging av arbeidsplassen, hjelpemidler, men også bruk av funksjonsassistent gjennom NAV være virkemidler for å kunne ha et arbeidsforhold.

Du kan få tilrettelegging på arbeidsplassen hvis behovet er varig (det vil si over to år). Tilrettelegging kan være hjelpemidler, ombygging eller tilrettelegging av det fysiske miljøet.  Både arbeidstaker, selvstendig næringsdrivene og arbeidsgiver kan få en tilrettelagt arbeidsplass. For mer informasjon om tilrettelegging av arbeidsplassen se på NAVs hjemmeside. 

Unge funksjonshemmede redigerer siden jobbressurs.no, som er en jobbportal for personer med nedsatt funksjonsevne.