Bilde av person i rullestol

Tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har nå lyst ut tilskuddsordningen «Tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og...
Ingressbilde til Studietilbudet – kultur,  fritid og aktiv omsorg

Kultur, fritid og aktiv omsorg

Studiet gir økt forståelse for ulike sider ved samspillet mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel. Du får teoretisk...
Bilde av fylkesråd Aase Refsnes og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser Dag Ofstad (foto: Trond-Erlend  Willassen)

- Nordland skal være et godt fylke å bo i for alle

Fylkesråd for kultur, miljø  og folkehelse, Aase Refsnes (SV), er meget glad og stolt over at folkehelseavdelingen i fyl...
Bilde av en benk der man bare ser beina til et barn

"Den store ekskluderingen skjer i det lille"

Når barn skal velge hva det skal bruke fritiden på, skal det ikke være trappetrinn som avgjør valget.
Bilde av omslag i bokserien, fremhevet Fritid sammen med andre

Fritid sammen med andre

Fritid sammen med andre handler om hvordan man kan støtte barn, ungdom og voksne med ulike utfordringer til deltakelse i...