Kveldsbilde av Royal Garden Hotell i Trondheim

Aktiv Ung – konferansen 2017

I 2017 arrangerer Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser sin årlige, nasjonale konferans...
Ingressbilde - veileder

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Helsedirektoratet har publisert Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Veilederen omfatter alle pårørendegr...
Bilde av et barn i en sitski og en voksen som styrer, bak.

Nytt nasjonalt program innen aktivitetshjelpemidler

Valnesfjord Helsesportsenter, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med...
Bilde av omslag i bokserien, fremhevet Aktiv i eget liv

Aktiv i eget liv

Mennesker med utviklingshemming utgjør en gruppe som trenger andres oppmerksomhet og innsats for å oppleve selvbestemmel...
Illustrasjon til sak om ungdomshelse. Jente foran gul vegg.

"Vi føler oss oversett i vår egen strategi"

Leder i Unge Funksjonshemmede, Camilla Lyngen, og leder i Barnesykepleieforbundet, Kirsti Haugstad, skriver i en kronikk...