Ingressbilde til artikkel om en konferanse om Fritidserklæringen

Konferanse om utsatte barn og unge og deltakelse

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet inviterer til konferanse om Fritidserklæringen som regjeringen, KS og de frivill...
Bilde av et barn i en sitski og en voksen som styrer, bak.

Nytt nasjonalt program innen aktivitetshjelpemidler

Valnesfjord Helsesportsenter, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med...
Bilde av omslag i bokserien, fremhevet Aktiv i eget liv

Aktiv i eget liv

Mennesker med utviklingshemming utgjør en gruppe som trenger andres oppmerksomhet og innsats for å oppleve selvbestemmel...
Illustrasjon for grenseløs idrettsdag 2016

Grenseløs idrettsdag - Bodø 200 år – kom bli med!

Da fjoråret ble en braksuksess ønsker arrangøren å gjenta suksessen og arrangerer ny «Grenseløs idrettsdag» for menneske...
Ingressbilde til sak om fagmøte og lansering av rapport hos Bufdir

Fagmøte om likestilling

Bufdir inviterer til fagmøte om likestilling med lansering av NOVA-rapporten «Tjenestetilbudet til familier som har barn...