Ingressbilde til artikkel om ny leder til kompetansetjenesten

Stilling ledig

Ledig stilling som leder for Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser fra 1. januar 2019. ...
Bilde av ivrige barn som trekker tau

Mestring

12-13. mars 2019, arrangeres en ny, nasjonal Aktiv Ung konferanse. Denne gangen i Bergen på Radisson Blu Royal Hotel, på...
I anledning FN dagen 3. desember, to små gutter som sitter ved et bord og ler hjertelig til hverandre

3. desember - FNs internasjonale dag for funksjonshemmede

3. desember er FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Dagen skal bidra til bevisstgjøring om situasjonen for menne...
Bilde av person i rullestol

Tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har nå lyst ut tilskuddsordningen «Tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og...
Ingressbilde til Studietilbudet – kultur,  fritid og aktiv omsorg

Kultur, fritid og aktiv omsorg

Studiet gir økt forståelse for ulike sider ved samspillet mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel. Du får teoretisk...