Bilde av ivrige barn som trekker tau

Mestring

12-13. mars 2019 ble det arrangert en ny, nasjonal Aktiv Ung konferanse, denne gangen i Bergen. Konferansen 2019 var et ...
Bilder av ulike aktivitetshjelpemidler

Knowledge among important actors in the field of adaptive equipment for young people with disabilities

Tilgang til aktivitetshjelpemidler er en kritisk faktor som kan avgjøre om et barn eller ungdom med funksjonsnedsettelse...
Omslagsbilde til boka Lokal skoleutvikling – Sammenhengen mellom sted, roller og undervisning

Lokal skoleutvikling

Hvorfor utvikler skoler seg så ulikt? Lokal skoleutvikling tar for seg dette spørsmålet og viser hvordan skolens lokalmi...
Ingressbilde til Studietilbudet – kultur,  fritid og aktiv omsorg

Kultur, fritid og aktiv omsorg

Studiet gir økt forståelse for ulike sider ved samspillet mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel. Du får teoretisk...