Ingressbilde til Idéheftet Nye veje – til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap

Aktiv deltakelse - praktiske erfaringer fra Danmark

Socialstyrelsen i Danmark har utarbeidet et idéhefte som viser tretti eksempler på hvordan en kan støtte personer med en...
Barn på skoleplass

Vil fjerne lovfestet rett til spesialundervisning

Ekspertutvalg kommer med kontroversielt forslag som møter kritikk fra flere hold. Les et utvalg av reaksjonene nedenfor....
Illustrasjonsbilde av ung mann som holder hendene mot hodet, liggende på en seng

Språkhjelp til universell utforming av nettsider

KS har laget en egen veileder for klart språk. Veilederen viser hvordan språk kan tilpasses innhold på nettsidene – slik...
Ingressbilde som viser to barn som sitter og maler ved et bord

Knekk inkluderingskoden!

Frivillighet Norge har nylig relansert nettstedet inkluderingskoden.no som er en inspirasjonsbank for mangfold i frivill...
Bilde av en hånd som holder en mobiltelefon over en åpen laptop

Nå er det på tide med flere personer med funksjonsnedsettelser i jobb

På tross av tiltak som IA-avtalen fra 2001, rundhåndet bruk av penger på stønader og tiltak, lovforbud mot diskriminerin...