Illustrasjonsbilde av en glad liten jente

Midler til innsats for at barn som lever i inntektsfattige familier skal få delta i fritidsaktiviteter

Kulturdepartementet utlyser 10 mill. kroner til felles innsats som skal bidra til at barn og unge får mulighet til å del...
Illustrasjon for grenseløs idrettsdag 2016

Grenseløs idrettsdag - Bodø 200 år – kom bli med!

Da fjoråret ble en braksuksess ønsker arrangøren å gjenta suksessen og arrangerer ny «Grenseløs idrettsdag» for menneske...
Ingressbilde til sak om fagmøte og lansering av rapport hos Bufdir

Fagmøte om likestilling

Bufdir inviterer til fagmøte om likestilling med lansering av NOVA-rapporten «Tjenestetilbudet til familier som har barn...
Illustrasjon til sak om ungdomshelse. Jente foran gul vegg.

"Vi føler oss oversett i vår egen strategi"

Leder i Unge Funksjonshemmede, Camilla Lyngen, og leder i Barnesykepleieforbundet, Kirsti Haugstad, skriver i en kronikk...
Arctivity 2015. Bilde av klatrer med benprotese

Arctivity

Arctivity er et landsdekkende barmarkstilbud som vil fremme like muligheter for deltakelse i idretts- og friluftsaktivit...