Bilde av omslag i bokserien, fremhevet Fritid sammen med andre

Fritid sammen med andre

Fritid sammen med andre handler om hvordan man kan støtte barn, ungdom og voksne med ulike utfordringer til deltakelse i...
Illustrasjonsbilde av ung mann som holder hendene mot hodet, liggende på en seng

Språkhjelp til universell utforming av nettsider

KS har laget en egen veileder for klart språk. Veilederen viser hvordan språk kan tilpasses innhold på nettsidene – slik...
Ingressbilde som viser to barn som sitter og maler ved et bord

Knekk inkluderingskoden!

Frivillighet Norge har nylig relansert nettstedet inkluderingskoden.no som er en inspirasjonsbank for mangfold i frivill...
Bilde av en hånd som holder en mobiltelefon over en åpen laptop

Nå er det på tide med flere personer med funksjonsnedsettelser i jobb

På tross av tiltak som IA-avtalen fra 2001, rundhåndet bruk av penger på stønader og tiltak, lovforbud mot diskriminerin...
Ingressbilde til boken Alle til idræt

Alle til idræt

Alle til idræt er en ny undervisningsveiledning, som gir svar på hvordan man kan tilrettelegge inkluderende undervisning...