Bilde av omslag i bokserien, fremhevet Aktiv i eget liv

Aktiv i eget liv

Mennesker med utviklingshemming utgjør en gruppe som trenger andres oppmerksomhet og innsats for å oppleve selvbestemmel...
Illustrasjon for grenseløs idrettsdag 2016

Grenseløs idrettsdag - Bodø 200 år – kom bli med!

Da fjoråret ble en braksuksess ønsker arrangøren å gjenta suksessen og arrangerer ny «Grenseløs idrettsdag» for menneske...
Ingressbilde til sak om fagmøte og lansering av rapport hos Bufdir

Fagmøte om likestilling

Bufdir inviterer til fagmøte om likestilling med lansering av NOVA-rapporten «Tjenestetilbudet til familier som har barn...
Illustrasjon til sak om ungdomshelse. Jente foran gul vegg.

"Vi føler oss oversett i vår egen strategi"

Leder i Unge Funksjonshemmede, Camilla Lyngen, og leder i Barnesykepleieforbundet, Kirsti Haugstad, skriver i en kronikk...
Arctivity 2015. Bilde av klatrer med benprotese

Arctivity

Arctivity er et landsdekkende barmarkstilbud som vil fremme like muligheter for deltakelse i idretts- og friluftsaktivit...